Ponuka kalibrácie v obore
Dĺžka
Základné koncové mierky (0,5 - 100) mm, etalón 4. rádu Posuvné meradlá do 2000 mm
Posuvné výškomery a hĺbkomery do 1000 mm Mikrometrické meradlá do 1000 mm
Mikrometrické odpichy pevné Mikrometrický odpich skladací (50 - 1500) mm
Číselníkové odchýlkomery (0 – 25) mm Číselníkové odchýlkomery páčkové
Pasametre Mikropasametre
Dutinomery 2-dotykové (subitá) Dutinomery 3-dotykové
Kalibre valčekové do ⌀ 200 mm Kalibre závitové tŕne do ⌀ 200 mm
Kaliber strmeňový Súprava drôtikov na závitové kalibre
Škáromery Zvinovacie metre do 10 m
Meračské pásma do 50 m Mierky na zvary INOX, KINEX, CAMBRIDGE
Oceľové ploché dĺžkové meradlá do 1000 mm, trieda II. Kontrolné pravítka do 1000 mm
Rovinný uhol
Uhlomery univerzálne a optické Uhlomery oblúkové
Uholníky do 600 mm Sínusové pravítka
Vodováhy priame Vodováhy rámové
Moment sily
Momentové kľúče do 500 Nm
Tlak
Deformačné tlakomery
Meradlá pre ZSSK Cargo
Meradlo tyčové na rozkolie – rozchodka (1350 – 1370) mm (29 7722) Meradlo pätkové na rozkolesie (1350 – 1450) mm (29 7721)
Obkročné meradlo (650 – 1250) mm (29 7720) Odpich na vnútorné priemer obručí (950 – 1500) mm (29 7717)
Meradlo profilu UIC-ORE (Kr-P 477) Meradlo na zisťovanie hrúbky obručí (20 – 95) mm (29 7729)
Meradlo na premeranie kolísky (530 – 995) mm Univerzálne meradlo na krížové miery (3500 – 6600) mm (33 0800)
Univerzálne meradlo na krížové miery (6000 – 10700) mm (33 0800) Univerzálne meradlo na priečne miery (1700 – 2200) mm (33 0900)
Meradlo pre krížovú mieru podvozku (2650 – 3350) mm (33 1000) Meradlo na krížové miery podvozku Y 25Cs (2784 ± 10) mm (Kr-P 607-00)
Meradlo pre pozdĺžnu a priečnu mieru Y 25Cs (1845 – 2086) mm (Kr-P 623) Meradlo na krížové a pozdĺžne miery (2000 – 2600) mm (Kr-P 416)
Krížové meradlo na ŠR podvozky, 2700 mm Tyčové meradlo na rozkolie, 1435 mm
Tyčové meradlo na rozkolie, 1520 mm Dvojkolie HDV pre kolosústruh, 1186 mm
(c) 2013 · design by enlyth