Firma Ing. Miloš Jakab - AURUM ponúka:

  • kalibráciu pracovných meradiel a etalónov v súlade s platnými technickými predpismi a so zásadou na dodržiavanie metrologického nadviazania na referenčné a národné etalóny
  • servis meradiel
  • poradenskú činnosť pre firemného metrológa, školenia a inštruktáže v oblasti metrológie, evidencie meradiel, metrologické posudky a expertízy v oblastiach súvisiacich s kalibráciou meradiel a merania
(c) 2013 · design by enlyth